தமிழாய்வுச் சங்கமம்

A Peer-Reviewed & Refereed Quarterly International Research Journal on Tamil Language and literature
ISSN: 2320-3412 (Print), 2349 - 1639(Online)
Impact Factor: 3.458 (CIF), 3.669(IRJIF)
Formally UGC Approved Journal (64089)

Vol : V

July -September  2018

Issue 14

Content

S.No Title P.No.
1 1 ஔய்யார் வள்ளுவர் சுட்டும் சமுக நெறி, கு.சரஸ்வதி 1-3
2 2 குலசேகர ஆழ்வாரின் ராம அவதார சிறப்புகள், கோமதி 4-6
3 3 சங்க இலக்கிய மகளிர், மகேஸ்வரி 7-10
4 4 கவிஞர் பாண்டுவின் கவிதைகளில் தலித்திய சிந்தனைகள், ஜெ.புவனேஸ்வரி 11-12
5 5 சங்க இலக்கியத்தில் அலர், சி.யுவராஜ் 13-17
6 6 தொல்காப்பியம் மற்றும் அகநானுற்றில் அக திணை சார்ந்த பதிவுகள், நா.மாலதி 18-21
7 7 நற்றிணை திணை காட்டும் பூக்களின் அழகு, ப.மணிகண்டன் 22-24
8 8 பாரதிதாசன் பாடல்களில் இயற்கையும் மனிதமும், இரா.வைதேகி 25-27
9 9 புனல் நாட்டில் பெருமாள் எழுந்தறினான், கோவிந்தராஜன் 28-29
10 10 முதுமையில் இளமை கண்ட திருநீலகண்டர், விஜயலட்சுமி 30-31
Copyrights © 2019. Selp Trust. All Rights Reserved.
Design by Techcmantix