தமிழாய்வு சங்கம் பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் மற்றும் விருது வழங்கும் விழா டிசம்பர் மாதம் 18ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று கோயம்புத்தூரில்